Спортен клуб "КИОКУШИН" - Ямбол


 
Ние се стремим да постигнем твърд и непоклатим дух чрез истинския път на бойното изкуство
   
   
 
 
КАРАТЕ КИОКУШИН
  Значение  
  Масутацу Ояма  
  Принципи  
  Клетва  
  Доджо етикет  
  Ус !  
 
ИНФОРМАЦИЯ
  Tермини
  Степени и колани
  Изпитна програма
  Тренировъчен план
  Облекло
  Връзки
  Кати
  Kихон
  Bunkai kumite
Техническа програма
(в .pdf формат)
ДОКУМЕНТИ
  Декларация от родителите
   
   

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

 
 
Untitled Document

ТЕРМИНИ

КИХОН УАЗА ОСНОВНИ ТЕХНИКИ
БУКИ ОРЪЖИЯ BODY WEAPONS
НЕРАЙДОКОРО КОГЕКИХОКО ЦЕЛИ и НАПРАВЛЕНИЯ DIRECTIONS
ДАЧИ ПОЗИЦИИ POSITIONS
ТСУКИ УАЗА УДРЯЩИ ТЕХНИКИ
УЧИ УАЗА ПОРАЗЯВАЩИ ТЕХНИКИ
УКЕ УАЗА БЛОКИРАЩИ ТЕХНИКИ
ГЕРИ УАЗА РИТАЩИ ТЕХНИКИ
КИХОН ДЖУТСУГО ОСНОВНИ ТЕРМИНИ GENERAL TERNS
ТАИКАЙ ДЖУТСУГО СЪСТЕЗАТЕЛНА ТЕРМИНИ
КАЗУ ЦИФРИ NUMBERS
ЧАСТИ на ТЯЛОТО/АНАТОМИЯ BODY PARTS / ANATOMY

КИХОН УАЗА
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ
Тсуки Удар (пробиващ) tsuki
Учи Удар uchi
Уке Блок uke
Гери Ритник geri

БУКИ
ОРЪЖИЯ
Аши Ходило (крак) Legs and Feet
Чусоку Възглавничка зад пръстите(крак) Chusoku: Ball of foot
Хайшо Обратна ръка Haisho: Backhand
Хайсоку Външна (горна) страна на ходилото Haisoku: Instep
Хайто Вътрешен ръб на дланта Haito: Inner knife hand
Емпи Лакът Empi: Elbow
Хижи Лакът Hiji: Elbow
Хиракен Сплескан юмрук Hiraken: Flat fist
Хиза Коляно Hiza: Knee
Какато Пета Kakato: Heel
Кейко Птича човка Keiko: Chicken beak hand
Кокен Връх на китката Koken: Wrist top
Коте Ръка (от лакътя до китката) Kote: Forearm
Накаюби Ипон Кен Юмрък със свит среден пръст Nakayubi: Middle finger
Нуките Ръка копие Nukite: Spearhand
Ойяюби Ипон Кен Първата става на палеца  
Рютокен Юмрук “Драконова глава”  
Сейкен Първите две стави на юмрука Seiken: Forefist
Шотей Длан Shotei: Palm heel
Шуто Външен ръб на дланта Shuto: Knifehand
Сокуто Външен ръб на стъпалото Sokuto: Foot edge
Суне Пищял Sune: Shin
Te Ръка Hands and Arms
Тейсоку Арка на ходилото Teisoku: Arch of foot
Тетсуи Плоската част на юмрука (чук)  
Тохо Ръка “Саблен връх” Toho: Sword peak hand
Уракен Обратен юмрук  
    Hitosashiyubi: Forefinger
    Ippon-Ken: Knuckle fist
    Ippon Nukite: Single finger spearhand
    Kobushi: Fist
    Nihon-Ken: Two knuckle fist
    Nihon-Nukite: Two finger spearhand
    Tettsui: Bottom fist
    Uraken: Backfist

НЕРАЙДОКОРО КОГЕКИХОКО
ЦЕЛИ и НАПРАВЛЕНИЯ
DIRECTIONS
Аге Издигане  
Аго Брада  
Атама Глава  
Чудан Средно ниво  
Ганмен Лице  
Гедан Ниско ниво  
Хидари Ляв, ляво Hidari: Left
Хизо Далак  
Джодан Горно ниво  
Каке Кука  
Кансецу Става на коляното  
Кинтама (Кин) Слабини, тестиси  
Комеками Сляпо око, слепоочие  
Куби Врат, шия  
Мае Напред, фронтално Mea: Front
Мауаши Кръг, дъга  
Me Очи  
Миги Дясно, надясно Migi: Right
Нанаме Диагонално Naname: Diagonally
Нодо Гърло, гръклян, врат  
Ороши Нисходящ, отгоре-надолу  
Сакоцу Ключица  
Саю Ляво и дясно, странично Sayu: Side
Сото Външен, отвън навътре  
Тоби Отскок  
Учи Вътрешен, отвътре навън  
Ура Назад (движение)  
Уширо Назад (посока) Ushiro: Back
Йоко Странично (посока)  
Тате Вертикален  
     

Йой дачи Подготвителна позиция  
Фудо дачи Неподвижна позиция Fudo Dachi
Зенкуцу дачи Позиция със свит преден крак Zenkutsu Dachi
Учи Хачижи дачи Вътрешна позиция тип "8"
(стойка "гълъб")
Uchihachiji Dachi
Сото Хачижи дачи Външна позиция тип "8" Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi)
Санчин дачи Позиция “Пясъчен часовник” Sanchin Dachi
Кокуцу дачи Позиция, със седене назад Kokutsu Dachi
Мусуби дачи Позиция със събрани крака Musubi Dachi
Киба дачи Позиция “Ездач” Kiba Dachi
Неко Ачи дачи Котешка позиция Nekoashi Dachi
Тсуру Аши дачи Позиция “Жерав” Tsuruashi dachi
Моро Аши дачи Позизия с крак напред  
Хейсоку Дачи Позиция затворени крака Heisoku Dachi
Хейко дачи Позиция с успоредни ходила Heiko Dachi
Каке дачи Позиция “Кука”  
Шико дачи Сумо Позиция  
Кумите дачи Бойна стойка  
Хан Ми Позиция с полуобърнато тяло  
Миги Аши Мае Десен крак напред  
Хидари Аши Мае Ляв крак напред  
Тохо ръка "скоба"  

ТСУКИ УАЗА
УДРЯЩИ ТЕХНИКИ
Сейкен Фронтален юмрук  
     – Ой Цуки    – Пробиваш (промушващ) удар  
     – Мороте цуки    – Удар с двете ръце  
     – Гяку цуки    – Удар с обратната ръка  
     – Тате цуки    – Удар с вертикален юмрук  
     – Джун цуки    – Страничен (отговарящ) удар  
Шита цуки Нисък удар с обърнат юмрук  

УЧИ УАЗА
ПОРАЗЯВАЩИ ТЕХНИКИ
Сейкен Фронтален юмрук  
     – Аго учи      – Удар в брадата (челюстта)  
     – Фури учи      – Удар кука  
Тетсуи Чуковиден юмрук  
     – Ороши Ганмен Учи      – Поразяване на лицето отгоре  
     – Комеками учи      – Поразяване на слепоочието  
     – Хизо учи      – Поразяване на далака  
     – Мае Йоко Учи      – Удар напред със стрничен юмрук  
     – Йоко учи      – Страничен удар  
Уракен Удар със задната част на юмрука  
     – Ганмен учи      – Атака към лицето  
     – Саю учи      – Атака наляво и дясно  
     – Хизо учи      – Атака към далака  
     – Ороши Ганмен учи      – Атака към лицето отгоре  
     – Мауаши учи      – Кръгов удар  
Нихон Нките Копиевиден удар с два пръста  
Йонхон Нуките Копиевиден удар с четири пръста  
Шотей учи Удар с длан  
Шуто Ръка нож  
     – Сакоцу учи      – Удар в ключицата  
     – Йоко Ганмен учи      – Страничен удар в лицето  
     – Сакоцу Учикоми      – Дълъг удар в ключицата отгоре  
     – Хизо учи      – удар в далака  
     – Учи учи      – Удар отвътре-навън  
Хижи Ате Атака с лакът  
     – Мае Хижи Ате      - Фронтална атака с лакът  
     – Аге Хижи Ате      - Атака в издигащ се лакът  
     – Уширо Хижи Ате      - Атака с лакът назад  
     – Ороши Хижи Ате      - Удар с лакътя отгоре-надолу  

УКЕ УАЗА
БЛОКИРАЩИ ТЕХНИКИ
Джодан уке Горен Блок  
Гедан барай Ниско помитане  
Чудан учи уке Блок отвътре на средно нво  
Чудан сото уке Блок отвън на средно ниво  
Мороте Чудан учи уке Блок с двете ръзе отвътре-навън  
Шуто уке Блок с “ръка нож”  
Жужи уке Блок с кръстосани ръце  
Каке уке Блок кука  
Шотей уке Блок с длан  
Мауаши уке Кръгов блок  

ГЕРИ УАЗА
РИТАЩИ ТЕХНИКИ
Хиза Ганмен гери Ритник с коляно в лицето  
Кин гери Ритник в слабините  
Мае гери Фронтален ритник  
Мае кеаге Фронтален ритник с изпънат крак  
Сото мауаши гери Полукръгов ритник отвън  
Учи мауаши гери Полукръгъл ритник отвътре  
Йоко кеаге Страничен ритник с изпънат крак  
Мауаши гери Ритник с широко-махово движение  
Кансецу гери Ритник в ставата  
Йоко гери Страничен ритник  
Уширо гери Ритник назад  
Мае какато гери Ритник кука  
Аго гери Ритник в брадата (челюстта)  
Тоби мае гери Фронтален ритник със скок  

КИХОН ДЖУТСУГО
ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
GENERAL TERMS
Анза Седеж за почивка  
Аригато Годзаймасу Благодаря много  
Будо Боен път  
Бункаи Употреба, приложение (анализ)  
Дан Степен (Черен пояс)  
Дожо Място за тренировка Dojo: Place of practice
Дожо Кун Клетва в дожото  
Доги (Ги) Карате униформа Dogi: Karate Uniform
Gi: Karate jacket and pants
Фумиаши Стъпка ( със смяна на краката)  
Шин Истина, нов  
Ханши Почетен майстор  
Ибуки Принудително напрегнато дишане Ibuki: Forced Tension (Yang) Breathing
Джисен Кумите Двубой с пълен контакт Jis: Sen Kumite: Full Contact; No Holds Barred
Джиу Кумите Свободен двубой Jiyu Kumite: Free Sparring
    Ippon Kumite: One Step Sparring
    Nihon Kumite: Two Step Sparring
    Sanpon Kumite: Three Step Sparring
Камаете Заеми позиция Kamaete: On Guard; Take Position
Карате Празна ръка  
Kaратека Каратист Karateka: Student of karate
Ката Форма Kata: Form
Ки Вътрешна енергия Ki: Inner energy
Киай Мощен (боен) вик Kiai: Concentrated shout displaying a "joining of inner energy". Usually used in one of the following contexts: 1) To show spirit, 2) To help take a punch, 3) To help give a punch, 4) To give an element of surprise.
Киай Ирете С експлозивна енергия - киай  
Кихон Основа Kihon: Basics
Кихон Уаза Основни техники  
Киме Фокус Kime: Focus
Кокусай Международен, Интернационален  
Коса Смяна, (на позицията, на краката)  
Котай Смяна (на местата)  
Кумите Бой, Двубой Kumite: Sparring
Киокушин Абсолютна Истина  
Кю Степен (под Черен пояс)  
Маай Интервал (между противниците) Mi-ai: The distance between opponents
Макиуара Стълб за удряне (обвит със слама)  
Мауатте Завъртане, обръщане Mawatte: Turn Around
Мокусо Медитация (тихо размишление) Mokuso: Meditation. Practice often begins or ends with a brief period of meditation. The purpose of meditation is to clear one's mind. Perhaps more importantly, meditation is an opportunity to become aware of conditioned patterns of thought and behavior so that such patterns can be modified, eliminated or more efficiently put to use.
Мугорей Без бройка (без команди)  
Мушин Без мисъл (празен ум)  
Наоре Връщане в първоначална позиция Naore: Return To Start
Ногаре Спокойно контролирано дишане  
Оби Пояс, колан Obi: Belt
Окуриаши Разноименни крачки  
Онегайшимасу Учтиво моля да бъда научен  
Ус Търпение и непоколебимост Osu: Greeting, Term of Respect, and commonly used to indicate "yes, I understand"
Отагай Всеки един  
Рей (...ни Рей) Поклон (Поклон на...) Rei: Bow
   шушин нирей поздрав с лице към главния съдия
   шомен нирей поздрав с лице към официалните гости
   отагай нирей поздрав един към друг
Ренмей Федерация  
Ренма Изглаждане на техниката  
Ренраку Комбинации  
Сейшин Дух  
Сейза Правилен седеж Seiza: Kneeling Position
Сенпай Старши (1-ви и 2-ри Дан) Sempai: Senior. Sempai are essentially senior Kohi and are usually either shodan or nidan. They have learned and are relatively proficient with many of karate's physical movements. Having a firm understanding of karate's underlying philosophies, the title of Sempai signifies the ending of preliminary training and the beginning of advanced karate. It necessitates not only a dedication of one's own development, but dedication to that of the junior Kohai.
Сенсей Учител (3-ти и 4-ти Дан) Sensei: Instructor. Title indicates "those who have experienced it before". Sensei are instructors of the art should also "live the art". Sensei are usually sandan or above.
Шомен “Лицето” на дожото Shomen: Front
Шихан Майстор (5-ти, 6-ти и 7-ми Дан) Shihan: Senior Instructor. Shihans have demonstrated life-long interest in and commitment to the art of karate. Shihans are expected to live the art and be originators and sources of development for karatedo. Shihans are godan and above.
Сосай Президент, Създател на стил Sosai: Means president. Title adopted by Mas Oyama in the mid 1980's.
Кохай Младши ученик Kohai: Advanced student who assists in instruction. Typically an advanced Brown Belt.
     
Тамешиуари Чупене  
Танден Центъра на тялото (под Пъпа)  
Уаза Техника(и)  
Хаджиме Започни Hajime: Start;Go
Йаме Стоп, Спри Yame: Stop, Finish
Йасуме Почивка, Отпусни се Yasume: Rest; At Ease
Йой Готов, Потготви се Yoi: Ready
Юданша Притежател на черен пояс  
Заншин Остани внимателен  
    Hombo: Headquarters
    Ryu: School
    Tsuru: Crane
    Hai: Yes
    Tsuki: Punch
    Uchi: Strike

ТАИКАЙ ДЖУТСУГО
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ТЕРМИНИ
Ака Червен  
Ауасете Ипон Събиране до цяла точка  
Чуи Предупреждение  
Енчо Извънредно време (продължение)  
Енчо сен Последно продължение  
Фукушин Страничен съдия  
Фукушин шуго Съвещание на реферите  
Гентен Наказание  
Хантей Решение  
Хикиуаке Равенство  
Ипон Една точка  
Качи Победа, Победител  
Сеншукен Тайкай Шампионат, Първенство  
Шикаку Дисквалификация  
Широ Бял  
Шушин Рефер  
Уаза Ари Половин точка  
Зокко Продължи боя  


КАЗУ
ЦИФРИ
NUMBERS
1 Ичи Едно ichi
2 Ни Две ni
3 Сан Три san
4 Ши , Йон Четири shi
5 Го Пет go
6 Року Шест roku
7 Шичи , нана Седем shichi
8 Хачи Осем hachi
9 Ку Девет ku
10 Джу Десет ju
30 Санджу Тридесет  
100 Хияку Сто tan
10000 Сен Хиляда  
10000 Ман Десет хиляди  

 Japanese Numbers 1-100

    10 ju 20 ni ju 30  san ju   40  shi ju 
1 ichi 11 ju ichi 21 ni ju ichi 31  san ju ichi  41   shi ju ichi  
2 ni 12 ju ni 22 ni ju ni 32   san ju ni  42   shi ju ni 
3 san 13   ju san  23  ni ju san   33   san ju san   43   shi ju san  
4   shi  14   ju shi   24  ni ju shi   34   san ju shi   44   shi ju shi  
go   15  ju go  25  ni ju go  35  san ju go  45   shi ju go  
6   roku  16  ju roku   26  ni ju roku  36   san ju roku   46   shi ju roku  
shichi  17  ju shichi   27  ni ju shichi  37   san ju shichi   47   shi ju shichi  
8   hachi   18   ju hachi  28  ni ju hachi  38   san ju hachi   48   shi ju hachi  
ku   19   ju ku  29  ni ju ku   39  san ju ku   49   shi ju ku  
                   
50
go ju 60   roku ju  70   shichi ju   80   Hachi ju  90   ku ju 
51 go ju ichi 61   roku ju ichi   71   shichi ju ichi   81   Hachi ju ichi   91   ku ju ichi  
52 go ju ni 62   roku ju ni  72   shichi ju ni   82   hachi ju ni   92   ku ju ni  
53  go ju san 63   roku ju san  73   shichi ju san   83   hachi ju san  93   ku ju san  
54 go ju shi 64   roku ju shi  74   shichi ju shi   84   hachi ju shi  94   ku ju shi  
55  go ju go 65   roku ju go   75   shichi ju go   85   hachi ju go   95   ku ju go  
56
go ju roku 66   roku ju roku   76   shichi ju roku   86   hachi ju roku   96   ku ju roku  
57 go ju hichi   67   roku ju shichi   77   shichi ju shichi   87   hachi ju shichi   97   ku ju shichi  
58 go ju achi   68   roku ju hachi   78   shichi ju hachi  88   hachi ju hachi   98   ku ju hachi  
59 go ju ku  69   roku ju ku  79   shichi ju ku   89   hachi ju ku  99   ku ju ku 
                100 tan

АНАТОМИЯ
ANATOMY
 • Джодан

 • Чудан

 • Гедан

 • Глава и врат
  • аго
  • хана
  • атама
  • као
  • гамен
  • куби
  • кучи
  • ме
  • мими
  • нодо
 • Торс
  • хара

  • хизо
  • ката
  • кинтама

  • коши
  • мизо-очи

  • муне
  • рокосту
  • сакосту
  • сенака
  • шинзо
  • сокей
 • Ръце
  • хиджи
  • канзетсу

  • кобуши
  • коте

  • те
  • текуби
  • уде
  • юби
 • Крака
  • аши
  • ашикуби
  • ашиюби
  • футо-мом

  • хиза
  • каханшин

  • канзетсу

  • суне
  • цумазаки
 • Горно ниво: врат
  и нагоре
 • Средно ниво: гърди и торс
 • Долно ниво: слабини и надолу
 • Глава и врат
  • брада
  • нос
  • глава
  • лице
  • лице
  • врат
  • уста
  • очи
  • уши
  • гърло
 • Торс
  • стомах, корем

  • Hizo: Spleen
  • рамо
  • тестиси, слабини

  • бедра
  • слънчев сплит

  • гърди
  • ребро/а
  • ключица
  • гръб
  • сърце
  • слабини
 • Ръце
  • лакът
  • Kansetsu: Joint(Any)
  • юмрук
  • ръка (от лакътя до китката)
  • ръка
  • китка
  • ръка
  • пръст/и
 • Крака
  • Ashi: Foot,Leg
  • глезен
  • пръст/и на крака
  • бедро/а

  • колене
  • долна част на тялото
  • Kansetsu: Joint(Any)
  • пищял
  • Tsumasaki: Tips Of The Toe
 • Jodan: Upper level, Neck and Above
 • Chudan: Middle level, Chest and Torso
 • Gedan: Lower level, Groin and Below 
 • Head & Neck
  • Ago: Chin
  • Hana: Nose
  • Atama: Head
  • Kao: Face
  • Gammen: Face
  • Kubi: Neck
  • Kuchi: Mouth
  • Me: Eye(S)
  • Mimi: Ear(S)
  • Nodo: Throat
 • Torso
  • Hara: Stomach,Abdomen
  • Hizo: Spleen
  • Kata: Shoulder
  • Kintama: Testicles, Groin
  • Koshi: Hips
  • Mizo-Ochi: Solar Plexus
  • Mune: Chest
  • Rokkostu: Rib(S)
  • Sakostu: Clavicle
  • Senaka: Back
  • Shinzo: Heart
  • Sokei: Groin
 • Arms
  • Hiji: Elbow
  • Kansetsu: Joint(Any)
  • Kobushi: Fist
  • Kote: Forearm(Topside)
  • Te: Hand
  • Tekubi: Wrist
  • Ude: Arm
  • Yubi: Finger(S)
 • Legs
  • Ashi: Foot,Leg
  • Ashikubi: Ankle
  • Ashiyubi: Toe(S)
  • Futo-Mom: Thigh(S)
  • Hiza: Knees
  • Kahanshin: Lower Body
  • Kansetsu: Joint(Any)
  • Sune: Shin(S)
  • Tsumasaki: Tips Of The Toe
 
Loading
   
   
горе
           
горе
 

Web master: TEE